Ceník Centra

Ceník za hlídání pro členy spolku

Členové spolku platí roční poplatek 100,- Kč, který jim je odečten od první platby za hlídání dítěte.
Nepravidelné hlídání tj. méně než 12 hod. týdně, za hodinu                  100,- Kč
Výpočet za hlídání se počítá vždy za celou hodinu.
 

Celodenní a každodenní hlídání na 8 hod. denně je za paušál           5 000,-Kč.

  • dopolední docházka na 5 dní v týdnu (4 hod.)                        4 200,- Kč.
  • dopolední docházka na 4 dní v týdnu (4 hod.)                        3 300,- Kč.
  • dopolední docházka na 3 dny v týdnu (4 hod.)                        3 000,- Kč.
  • celodenní docházka na 2 dny v týdnu                                     3 000,- Kč.
  • celodenní docházka na 3 dny v týdnu                                     4 000,- Kč.
  • celodenní docházka na 4 dny v týdnu                                     4 600,- Kč.
  • celodenní docházka na 5 dnů v týdnu                                     5 000,- Kč.
  • cena stravného (1 oběd)                                                             35,- Kč.

 

Na počátku každého měsíce dostanete vyúčtování na daný měsíc.

Hodiny u pravidelného hlídání se platí na účet č. 272952881/0300 ČSOB, předem do 10. dne v měsíci.

Přihlásit dítě můžete kdykoliv během roku, minimálně však na 4 týdny.

Z důvodu fixních nákladů na provoz nejsme schopni při nepřítomnosti dítěte platbu vracet.

Při vyplnění Evidenčního listu Vám budeme rezervovat místo do naší školky.

Platí se při tom nevratná záloha ve výši 1500,- Kč, která bude odečtena z platby za 1. měsíc nástupu Vašeho dítěte do školky.

Školné zahrnuje:

  -  Činnost zkušených pedagogů
  -  Pitný režim
  -  Hygienické potřeby
  -  Ložní prádlo a jeho údržba
  -  Vybavený prostor
  -  Hračky 
  -  Metodické materiály
  -  Hudební výchova
  -  Výuka anglického jazyka
  -  Náklady na provoz
  -  Pojištění

Čerpáním nabízených služeb naší školky neztrácíte nárok na rodičovský příspěvek!