Centrum Barborka z. s.

Dětská skupina s celoročním provozem pro děti od cca 1,5 do 4 let. S láskou pečujeme o děti, které rodiče potřebují pohlídat pravidelně nebo pouze určité dny, hodiny v týdnu.

Centrum Barborka nemá na dítě při vstupu do zařízení žádné požadavky, (dítě nemusí být bez plen, nemusí se samo najíst, samo se obléct, atd.) pouze by mělo být schopné vydržet určitou dobu bez rodiče (doporuč. vždy začít postupným zvykáním, dle potřeby dítěte.

Děti jsou u nás v bezpečném prostředí s přátelskou atmosférou a vzájemným respektem. Naše školka disponuje výbornou lokací a dostupností a to ze všech směrů, v blízkosti autobusová zastávka, možnost zaparkovat auto přímo před budovou školky. Jsou zde 2 vyhrazená místa, označeno cedulí.

Vhodné umístění školky pro děti znamená možnost být v klidném a příjemném prostředí s vlastní zahradou, na které mají děti pískoviště a celou řadu dalších hraček.

Možnost docházení dětí denně, nebo dle potřeby jen určité dny, hodiny v týdnu.

 - Centrum Barborka

Zařízení péče o děti BARBORKA je spolufinancován Evropskou unií

Název projektu: DS Barborka

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015838

Projekt Dětská skupina Barborka - 1. 3. 2020 - 28. 2. 2022

Cílem projektu je provozováním dětské skupiny podpořit rodiče s malými dětmi v jejich zapojení na trh práce a tím přispět mimo jiné k vytváření vhodnějších podmínek pro zaměstnanost žen s dětmi. 

 - Centrum Barborka z. s.Centrum Barborka z. s.
získala v roce 2020 
Dotaci na povoz školky od magistrátu města České Budějovice
v rámci dotačního programu na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2020

 

 - Centrum Barborka z. s.